Η Gnomon Performance Sa, Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, του Red Bull Air Race Hospitality Program