Συνεργασία της Gnomon Performance Sa με το πρόγραμμα Future Leaders

Η Gnomon Performance ανέλαβε την ταξιδιωτική οργάνωση των μελών του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης μελλοντικών ηγετών Future Leaders. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης μελλοντικών στελεχών διεξάγονται τον Νοέμβριο σε κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα Future Leaders ξεκίνησε το 2010 ως πρωτοβουλία αστικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε ιδρυτικά µέλη τις εταιρείες  ΑΒ Βασιλόπουλος, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Μινέρβα Ελαιουργική, Όµιλος Τιτάν, HayGroup και Sprint Διαφηµιστική και φυσικά πρόσωπα τους Χριστιανό Αµιράλη, Chief People Officer της FrigoglassGroup, Jac Van Herpen, CEO της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και Κωνσταντίνο Μαχαίρα, CEO της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι 40 µεταπτυχιακοί φοιτητές ελληνικών πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών ιδρυµάτων θα εκπαιδευτούν σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υπό την επίβλεψη ανώτερων στελεχών μεγάλων εταιρειών με σκοπό τη σωστή καθοδήγηση των νέων, μελλοντικών ηγετών του επιχειρηματικού κόσμου.

Σχετικά με τη GnomonPerformance:

Η Gnomon Performance, καταξιωμένη πλέον ως από τις πλέον σοβαρές και αξιόπιστες εταιρείες στους τομείς του Event Management, την τελευταία οκταετία έχει υλοποιήσει για λογαριασμό των πολυεθνικών κυρίως πελατών της, περισσότερα από 800 projects, με συμμετοχή περί τα 60.000 άτομα, με μόνιμο δείκτη ικανοποίησης κατά ISO9001, στο 95% ‘service excellence’. Από το 2009 έχει επεκταθεί στο χώρο της BtL επικοινωνίας, υποστηρίζοντας οργανισμούς σε σχέση με τα μέλη τους, τα χορηγικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις τους. Το G-Live Productions είναι το νέο μέλος της οικογένειας της Gnomon Performance, ενώ έπονται δύο νέες καινοτόμες δραστηριότητες με δική τους πάντα ταυτότητα, τα Geo Routes και τα Twist Hotels.